Dyplomowanie


WYBÓR PROMOTORA Słuchacze zobowiązani są do wyboru promotora do końca marca. 
Zgłoszenie tematu pracy końcowej należy wypisać tutaj http://port.edu.p.lodz.pl/mod/data/edit.php?d=10
Temat pracy jest następnie zatwierdzany przez kierownika studiów.  


PISANIE PRACY I ZASADY SKŁADANIA PRACY

 1. Pracę należy napisać zgodnie z wytycznymi pisania pracy określonymi w Regulaminie Studiów Podyplomowych PŁ z 2014 roku. (pobierz plik)
 2. Pracę należy złożyć u promotora najlepiej przed rozpoczęciem wakacji w jednym egzemplarzu w wersji papierowej ; pracę wydrukować dwustronnie i oprawić w oprawę miękką z przezroczystą okładką dla pierwszej strony, w oprawie uniemożliwiającej wyciągnięcie kartek, nie może być bindowana.
 3. Do pracy dołączyć płytę z wersją elektroniczną.
 4. Pracę należy złożyć u promotora, który po ocenieniu przekaże ją do kierownika studiów.
 5. Praca musi zawierać stronę tytułową, która powinna byś sformatowana podobnie do szablonu  (pobierz plik)
UZYSKANIE ŚWIADECTWA

check lista :

 • karta ocen z uzyskanymi wpisami od wszystkich prowadzących sem 1 (kartę przygotowuje administrator studiów na podstawie ocen zebranych od prowadzących),
 • karta ocen z uzyskanymi wpisami od wszystkich prowadzących sem 2 (kartę przygotowuje administrator studiów na podstawie ocen zebranych od prowadzących),
 • Praca końcowa wydrukowana złożona u promotora (promotor przekaże pracę wraz z oceną promotora do administratora studiów),
 • Ocena wypisana przez promotora;
 • Praca końcowa wersja elektroniczna wypalona na płycie złożona u promotora 
 • Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy  (pobierz plik)
 • Karta odejścia studenta z potwierdzeniem o niezaleganiu z książkami z Biblioteki Głównej PŁ,(pobierz plik)
 • wpłata 30 zł za dyplom na konto 38 1240 3028 1111 0010 3742 2119 – Pekao SA – z dopiskiem:
  K94-MSP-(tu podać własne nazwisko i imię) – opłata za świadectwo. Potwierdzenie nie musi być drukowane. Politechnika potwierdza wpłynięcie środków adnotacją na Karcie Słuchacza.

Zaawansowanie przepływu dokumentów można śledzić na bieżąco na stronie internetowej  karty słuchacza http://port.edu.p.lodz.pl/mod/data/view.php?d=2&mode=single

ScreenHunter_42 Aug. 14 13.32

 


Politechnika Łódzka zastrzega, że od chwili złożenia kompletu dokumentów, świadectwo ukończenia studiów wydawane jest słuchaczom na przestrzeni 60 dni.


Świadectwo odbierają Państwo osobiście w Sekcji Dyplomów po wcześniejszym rozliczeniu się z Kierownikiem Studiów ze wszystkich dokumentów i należności oraz ustaleniu terminu odbioru z Sekcją Dyplomów.